DOWNLOAD NILAI PTS PAS GENAP TH. 2023-2024

Silahkan klik untuk mendowload nilai sesuai dengan Mapel dan Kelasnya.

 

KELAS X

 

15-03-2024 – JUMAT

 1. PKN =>>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-10AK >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-10BD >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-10DKV >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-10FKK >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-10MP1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-10MP2 >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-10TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-10TKJ2
 2. PAI=>>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-10AK >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-10BD >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-10DKV >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-10FKK >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-10MP1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-10MP2 >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-10TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-10TKJ2

16-03-2024 – SABTU 

 1. BINDO=>>Hasil ujian SABTU-1-BIND-10AK >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-10BDP >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-10DKV >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-10FKK >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-10MP1 >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-10MP2 >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-10TKJ1 >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-10TKJ2
 2. PAI=>>Hasil ujian SABTU-2-PAK-10AK >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-10BD >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-10DKV >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-10FKK >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-10MP1 >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-10MP2 >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-10TKJ1 >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-10TKJ2

18-03-2024 – SENIN

 1. BING=>>Hasil ujian SENIN-1-BING-10AK >>Hasil ujian SENIN-1-BING-10BD >>Hasil ujian SENIN-1-BING-10DKV >>Hasil ujian SENIN-1-BING-10FKK >>Hasil ujian SENIN-1-BING-10MP1 >>Hasil ujian SENIN-1-BING-10MP2 >>Hasil ujian SENIN-1-BING-10TKJ1 >>Hasil ujian SENIN-1-BING-10TKJ2
 2. PENJAS=>>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-10 AK >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-10 BDP >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-10 DKV >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-10 FKK >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-10 OTKP1 >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-10 OTKP2 >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-10 TKJ1 >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-10 TKJ2

19-03-2024 – SELASA

 1. SEJIND=>>Hasil ujian SELASA-1-SEJARAH-10 AK >>Hasil ujian SELASA-1-SEJARAH-10 BDP >>Hasil ujian SELASA-1-SEJARAH-10 FKK >>Hasil ujian SELASA-1-SEJARAH-10 MM >>Hasil ujian SELASA-1-SEJARAH-10 OTKP1 >>Hasil ujian SELASA-1-SEJARAH-10 OTKP2 >>Hasil ujian SELASA-1-SEJARAH-10 TKJ1 >>Hasil ujian SELASA-1-SEJARAH-10 TKJ2
 2. PROD-K=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD K-10MP1 >>Hasil ujian SELASA-2-PROD K-10MP2
 3. PROD-G=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD G-10BD
 4. PROD-R=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD R-10AK
 5. PROD-F=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD F-10DKV >>Hasil ujian SELASA-2-PROD F-10TKJ1 >>Hasil ujian SELASA-2-PROD F-10TKJ2
 6. PROD-V=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD V-10FKK

20-03-2024 – RABU

 1. BALAM=>>Hasil ujian RABU-1-BLAM-10 AK >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-10 BDP >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-10 FKK >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-10 MM >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-10 OTKP1 >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-10 OTKP2 >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-10 TKJ1 >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-10 TKJ2
 2. PRO-C=>>Hasil ujian RABU-2-PROD C-10AK >>Hasil ujian RABU-2-PROD C-10BD >>Hasil ujian RABU-2-PROD C-10MP1 >>Hasil ujian RABU-2-PROD C-10MP2
 3. PROD-M=>>Hasil ujian RABU-3-PROD M-10MP1 >>Hasil ujian RABU-3-PROD M-10MP2
 4. FISIKA=>>Hasil ujian RABU-2-FISIKA-10FKK >>Hasil ujian RABU-2-FISIKA-10TKJ1

21-03-2024 – KAMIS

 1. MTK=>>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-10AK >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-10BD >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-10DKV >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-10FKK >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-10MP1 >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-10MP2 >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-10TKJ1 >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-10TKJ2
 2. IPA=>>Hasil ujian KAMIS-2-IPA-10AK .>>Hasil ujian KAMIS-2-IPA-10BD >>Hasil ujian KAMIS-2-IPA-10MP1 >>Hasil ujian KAMIS-2-IPA-10MP2
 3. PROD-D=>>Hasil ujian KAMIS-2-PROD D-10DKV >>Hasil ujian KAMIS-2-PROD D-10TKJ1 >>Hasil ujian KAMIS-2-PROD D-10TKJ2
 4. BIOLOGI=>>Hasil ujian KAMIS-2-BIOLOGI-10FKK

22-03-2024 – JUMAT

 1. SENBUD=>>Hasil ujian JUMAT-1-SENBUD-10AK >>Hasil ujian JUMAT-1-SENBUD-10BD >>Hasil ujian JUMAT-1-SENBUD-10DKV >>Hasil ujian JUMAT-1-SENBUD-10FKK Hasil ujian JUMAT-1-SENBUD-10MP1 >>Hasil ujian JUMAT-1-SENBUD-10MP2 >>Hasil ujian JUMAT-1-SENBUD-10TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-1-SENBUD-10TKJ2
 2. PROD-L=>>Hasil ujian JUMAT-2-PROD L-10MP1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD L-10MP2
 3. PROD-H=>>Hasil ujian JUMAT-2-PROD H-10BD
 4. PROD-O=>>Hasil ujian JUMAT-2-PROD O-10AK
 5. KIMIA=>>Hasil ujian JUMAT-2-KIMIA-10DKV >>Hasil ujian JUMAT-2-KIMIA-10FKK >>Hasil ujian JUMAT-2-KIMIA-10TK1 >>Hasil ujian JUMAT-2-KIMIA-10TKJ2

23-03-2024 – SABTU

 1. PROD-A=>>Hasil ujian SABTU-1-PROD A-10AK >>Hasil ujian SABTU-1-PROD A-10BD >>Hasil ujian SABTU-1-PROD A-10DKV >>Hasil ujian SABTU-1-PROD A-10FKK >>Hasil ujian SABTU-1-PROD A-10MP1 >>Hasil ujian SABTU-1-PROD A-10MP2 >>Hasil ujian SABTU-1-PROD A-10TKJ1 >>Hasil ujian SABTU-1-PROD A-10TKJ2
 2. PROD-B=>>Hasil ujian SABTU-2-PROD B-10AK >>Hasil ujian SABTU-2-PROD B-10BD >>Hasil ujian SABTU-2-PROD B-10MP1 >>Hasil ujian SABTU-2-PROD B-10MP2
 3. PROD-N=>>Hasil ujian SABTU-3-PROD N-10AK
 4. PROD-E=>>Hasil ujian SABTU-2-PROD E-10DKV >>Hasil ujian SABTU-2-PROD E-10TK12 >>Hasil ujian SABTU-2-PROD E-10TKJ1
 5. PROD-S=>>Hasil ujian SABTU-2-PROD S-10FKK
 6. PROD-T=>>Hasil ujian SABTU-3-PROD T-10FKK

KELAS XI

 

15-03-2024 – JUMAT

 1. PKN =>>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-11AK >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-11BD >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-11DKV >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-11FKK >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-11MP1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-11MP2 >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-11TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-11TKJ2
 2. PAI=>>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-11 AKL >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-11 BDP >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-11 FKK >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-11 MM >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-11 OTKP1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-11 OTKP2 >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-11 TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-11 TKJ2

 

16-03-2024 – SABTU

 1. BINDO=>>Hasil ujian SABTU-1-BIND-11AK >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-11BD >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-11DKV >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-11FKK >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-11MP1 >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-11MP2 >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-11TKJ1 >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-11TKJ2
 2. PAK=>>Hasil ujian SABTU-2-PAK-11 AKL >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-11 BDP >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-11 FKK >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-11 MM >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-11 OTKP1 >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-11 OTKP2 >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-11 TKJ1 >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-11 TKJ2

18-03-2024 – SENIN

 1. BING=>>Hasil ujian SENIN-1-BING-11AK >>Hasil ujian SENIN-1-BING-11BD >>Hasil ujian SENIN-1-BING-11DKV >>Hasil ujian SENIN-1-BING-11FKK >>Hasil ujian SENIN-1-BING-11MP1 >>Hasil ujian SENIN-1-BING-11MP2 >>Hasil ujian SENIN-1-BING-11TKJ1 >>Hasil ujian SENIN-1-BING-11TKJ2
 2. PENJAS=>>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-11AK >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-11BD >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-11DKV >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-11FKK >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-11MP1 >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-11MP2 >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-11TKJ1 >>Hasil ujian SENIN-2-PENJAS-11TKJ2

19-03-2024 – SELASA

 1. PROD-BC=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD BC-11MP1 >>Hasil ujian SELASA-1-PROD BC-11MP2
 2. PROD-BB=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD BB-11MP1 >>Hasil ujian SELASA-2-PROD BB-11MP2
 3. PROD-AV=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD AV-11BD
 4. PROD-AS=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD AS-11BD
 5. PROD-AD=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD AD-11AK
 6. PROD-AE=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD AE-11AK
 7. PROD-AB=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD AB-11TKJ1 >>Hasil ujian SELASA-1-PROD AB-11TKJ2
 8. PROD-W=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD W-11TKJ1 >>Hasil ujian SELASA-2-PROD W-11TKJ2
 9. PROD-AX=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD AX-11MM
 10. PROD-AL=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD AL-11FKK
 11. PROD-AK=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD AK-11FKK

20-03-2024 – RABU

 1. BALAM=>>Hasil ujian RABU-1-BLAM-11 AK >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-11 BDP >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-11 FKK >>>Hasil ujian RABU-1-BLAM-11 MM >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-11 OTKP1 >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-11 OTKP2 >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-11 TKJ1 >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-11 TKJ2
 2. PROD-AG=>>Hasil ujian RABU-2-PROD AG-11AK
 3. PROD-V=>>Hasil ujian RABU-2-PROD V-11FKK

21-03-2024 – KAMIS

 1. MTK=>>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-11AK >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-11BD >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-11DKV >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-11FKK >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-11MP1 >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-11MP2 >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-11TKJ1 >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-11TKJ2

22-03-2024 – JUMAT

 1. PROD-AZ=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD AZ-11MP1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PROD AZ-11MP2
 2. PROD-AY=>>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AY-11MP1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AY-11MP2
 3. PROD-AT=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD AT-11BD
 4. PROD-AR=>>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AR-11BD
 5. PROD-AF=>.Hasil ujian JUMAT-1-PROD AF-11AK
 6. PROD-AH=>>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AH-11AK
 7. PROD-X=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD X-11TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PROD X-11TKJ2
 8. PROD-Y=>>Hasil ujian JUMAT-2-PROD Y-11TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD Y-11TKJ2
 9. PROD-AW=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD AW-11DKV
 10. PROD-AM=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD AM-11FKK

23-03-2024 – SABTU

 1. PROD-AC=>>Hasil ujian SABTU-1-PROD AC-11AK >>Hasil ujian SABTU-1-PROD AC-11BD >>Hasil ujian SABTU-1-PROD AC-11DKV >>Hasil ujian SABTU-1-PROD AC-11FKK >>Hasil ujian SABTU-1-PROD AC-11MP1 >>Hasil ujian SABTU-1-PROD AC-11MP2 >>Hasil ujian SABTU-1-PROD AC-11TKJ1 >>Hasil ujian SABTU-1-PROD AC-11TKJ2

KELAS XII

15-03-2024 – JUMAT

 1. PKN=>>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-12 AKL >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-12 BDP >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-12 FKK >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-12 MM >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-12 OTKP1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-12 OTKP2 >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-12 TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PKN-12 TKJ2
 2. PAI=>>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-12 AKL >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-12 BDP >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-12 FKK >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-12 MM >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-12 OTKP1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-12 OTKP2 >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-12 TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PAI-12 TKJ2

16-03-2024 – SABTU

 1. BINDO=>>Hasil ujian SABTU-1-BIND-12AK >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-12BD >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-12DKV >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-12FKK >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-12MP1 >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-12MP2 >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-12TKJ1 >>Hasil ujian SABTU-1-BIND-12TKJ2
 2. PAK=>>Hasil ujian SABTU-2-PAK-12 AKL >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-12 BDP >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-12 FKK >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-12 MM >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-12 OTKP1 >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-12 OTKP2 >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-12 TKJ1 >>Hasil ujian SABTU-2-PAK-12 TKJ2

18-03-2024 – SENIN

 1. BING=>>Hasil ujian SENIN-1-BING-12AK >>Hasil ujian SENIN-1-BING-12BD >>Hasil ujian SENIN-1-BING-12DKV >>Hasil ujian SENIN-1-BING-12FKK >>Hasil ujian SENIN-1-BING-12MP1 >>Hasil ujian SENIN-1-BING-12MP2 >>Hasil ujian SENIN-1-BING-12TKJ1 >>Hasil ujian SENIN-1-BING-12TKJ2

19-03-2024 – SELASA

 1. PROD-BC=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD BC-12MP1 >>Hasil ujian SELASA-1-PROD BC-12MP2
 2. PROD-AS=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD AS-12BD
 3. PROD-AG=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD AG-12AK
 4. PROD-AB=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD AB-12TKJ1 >>Hasil ujian SELASA-1-PROD AB-12TKJ2
 5. PROD-AE=>>Hasil ujian SELASA-2-PROD AE-12AK
 6. PROD-CC=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD CC-12DKV
 7. PROD-AK=>>Hasil ujian SELASA-1-PROD AK-12FKK

20-03-2024 – RABU

 1. BALAM=>>Hasil ujian RABU-1-BLAM-12 AK >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-12 BDP >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-12 FKK >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-12 MM >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-12 OTKP1 >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-12 OTKP2 >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-12 TKJ1 >>Hasil ujian RABU-1-BLAM-12 TKJ2
 2. PROD-AZ=>>Hasil ujian RABU-2-PROD AZ-12MP1 >>Hasil ujian RABU-2-PROD AZ-12MP2
 3. PROD-AT=>>Hasil ujian RABU-2-PROD AT-12BD
 4. PROD-AF=>>Hasil ujian RABU-2-PROD AF-12AK
 5. PROD-X=>>Hasil ujian RABU-2-PROD X-12TKJ1 >>Hasil ujian RABU-2-PROD X-12TKJ2
 6. PROD-V=>>Hasil ujian RABU-2-PROD V-12FKK

21-03-2024 – KAMIS

 1. MTK=>>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-12AK >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-12BD >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-12DKV >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-12FKK >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-12MP1 >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-12MP2 >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-12TKJ1 >>Hasil ujian KAMIS-1-MTK-12TKJ2
 2. PROD-AY=>>Hasil ujian KAMIS-2-PROD AY-12MP1 >>Hasil ujian KAMIS-2-PROD AY-12MP2
 3. PROD-AR=>>Hasil ujian KAMIS-2-PROD AR-12BD
 4. PROD-AH=>>Hasil ujian KAMIS-2-PROD AH-12AK
 5. PROD-AM=>>Hasil ujian KAMIS-2-PROD AM-12FKK

22-03-2024 – JUMAT

 1. PROD-BB=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD BB-12MP1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PROD BB-12MP2
 2. PROD-AV=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD AV-12BD
 3. PROD-CA=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD CA-12AK
 4. PROD-Y=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD Y-12TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-1-PROD Y-12TKJ2
 5. PROD-CD=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD CD-12DKV
 6. PROD-AL=>>Hasil ujian JUMAT-1-PROD AL-12FKK

23-03-2024 – SABTU

 1. PROD-AC=>>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AC-12AK >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AC-12BD >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AC-12DKV >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AC-12FKK >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AC-12MP1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AC-12MP2 >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AC-12TKJ1 >>Hasil ujian JUMAT-2-PROD AC-12TKJ2

 

06-04-2023 – KAMIS

SEMUA SUSULAN

 • as

TENTANG KAMI

SMK PELITA PESAWARAN adalah salah satu sekolah swasta terbaik di kabupaten pesawaran dan menciptakan lulusan yang kompeten dalam bidang nya.